contact us
Contact Us

Metropolitan Investment operations are focused on professional services within the real estate industry. Comprehensive analysis of the projects and business environment give the opportunity to develop products based on the highest standards with predictable returns. We invite individual investors to high-barrier-to-entry class of assets, characterized by recession proof, stabilized and long-term cash flow models.

Advisory for commercial properties

Our team of commercial property experts deals with acquisition of unique offers before they are even made public. This is based on comprehensive analysis of properties in relation to the market situation and perspectives which allows to precisely evaluate the offer attractiveness. Thanks to this, we open opportunities connected with investing in commercial real estates.

usa-1.jpg

Property management

In the area of property management, we offer comprehensive service connected with facility management, relieving the property owners of the obligations related to multi-level and complex process of facility maintenance and administration. We make all effort so that the scope and high value of provided services reflect into comfort of both the property owners and tenants. Taking into account the experience and competences gained throughout many years of presence on the American market, we know how important it is to maintain good relations between these two groups.

shutterstock_339364181-1.jpg

Property transaction insurance and escrow account service

Our offer is complemented by an insurance agency created by experts specialising in finalisation of the property purchase and sale transaction, consisting in verification of legality of the property ownership title and then ensuring of the property legal title insurance. It is an inseparable element of the property purchase process and the experience we have in terms of support of this type of transactions guarantees closing it quickly and effectively.
Metropolitan Title also holds escrow accounts where the funds needed for the purpose of the transaction.

press.jpg

Property broker

Our service is focused around an individual investor to whom we open the commercial real estate market in the most difficult segments, characterized by a stable lease and high profitability of investments. Precise and in-depth analysis of the business environment allows us to offer products based on the highest standards.

Check our offer
group-7.jpg

COMMERCIAL SPACE

COMMERCIAL SPACE

Jako Metropolitan Residential specjalizujemy się w pozyskiwaniu i oferowaniu najbardziej atrakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych zlokalizowanych na Florydzie i szerzej w całych Stanach Zjednoczonych. Jako zespół agentów z wieloletnim doświadczeniem na rynku, doradzamy klientom indywidualnym w zakresie zakupu nieruchomości, na uwadze mając każdorazowo cel transakcji. Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego klienta, co przekłada się na naszą skuteczność.

Private dormitories

Private dormitories

Nasz zespół ekspertów w zakresie nieruchomości komercyjnych zajmuje się pozyskiwaniem unikatowych ofert, zanim jeszcze będą one dostępne publicznie. Odbywa się to na podstawie kompleksowej analizy nieruchomości w odniesieniu do sytuacji i perspektyw na rynku, co pozwala precyzyjnie ocenić atrakcyjność oferty. Dzięki temu przed naszymi klientami otwieramy możliwości inwestycyjne, które są atrakcyjne, rentowne, a przy tym stabilne i bezpieczne.

Corporate bonds

Corporate bonds

W obszarze zarządzania nieruchomościami oferujemy kompleksowy serwis związany z zarządzaniem obiektem, wyręczając właścicieli nieruchomości w wielopoziomowym i złożonym procesie obejmującym utrzymanie obiektu i jego administrację. Kładziemy nacisk na to, aby zakres i wysoka jakość świadczonych usług, przekładały się na komfort zarówno właścicieli obiektów, jak i najemców powierzchni. Biorąc pod uwagę doświadczenie i kompetencje zdobywane w ramach wieloletniej obecności na amerykańskim rynku, wiemy jak ważne jest to dla utrzymania dobrych relacji pomiędzy obiema grupami.

Commercialisation of retail space

Commercialisation of retail space

Naszą ofertę uzupełnia agencja ubezpieczeniowa, którą tworzą eksperci specjalizujący się w finalizacji transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, która polega na weryfikacji legalności tytułu własności do nieruchomości, a następnie zapewnieniu ubezpieczenia tytułu prawnego nieruchomości. Jest to nieodłączny element procesu zakupu nieruchomości, a doświadczenie które posiadamy w zakresie obsługi tego rodzaju transakcji sprawia, że z naszą pomocą realizowany jest on szybko i efektywnie. Metropolitan Title utrzymuje także rachunki powiernicze zawierające środki potrzebne do realizacji transakcji.