contact us
Contact Us

We open for individual investors commercial real estate market in the sector of the least accessible investment projects characterised by stable lease and high profitability of the investment. Thorough analysis of the business environment enables us to offer products based on the highest standards.

COMMERCIAL SPACE

We allow access to retail space for individual customers. An undoubted advantage is the high rate of return on investment, with security provided by long-term lease agreements with leading retail networks. The construction and management of the building is performed by commercial real estate experts, without involvement of the investor.

Find out more
handlowe.jpg

PRIVATE DORMITORIES

The offer of private dormitories provides the opportunity to purchase individual premises within common buildings and rent them to students on a long-term basis. Rental, based on short-term and long-term tenancy agreements, guarantees financial liquidity and boosts return on investment without involvement of the owner.

Find out more
art-2-e1541623399480.jpg

COMMERCIALISATION OF RETAIL SPACE

Our offer of commercialisation of developed and undeveloped land includes demand analysis, consultancy in the investment positioning, architectural concept development and land development. Our services include searching for long-term concepts aimed at increasing profitability.

Find out more
art-4.jpg

Holiday Apartments

We make it possible for individual clients to invest on the dynamically developing market of modern holiday apartments. Apartments, leased both as a hotel room for a weekend as well as a comfortable apartment for a long-term stay, guarantee fixed monthly profits from the investment. Metropolitan Investment has implemented such projects as Antalovy Apartamenty in Zakopane and Zatoka Komfortu in Jastarnia.

Find out more
jastarnia_uj03-1-2.jpg

COMMERCIAL SPACE

COMMERCIAL SPACE

Umożliwiamy dostęp do powierzchni handlowych klientom indywidualnym. Niewątpliwym atutem jest wysoka stopu zwrotu z bezpieczeństwem zapewnionym przez długoletnie umowy najmu z wiodącymi sieciami handlowymi. Budową oraz zarządzaniem obiektu zajmują się specjaliści z branży nieruchomości komercyjnych bez angażowania inwestora. Dowiedz się więcej

Private dormitories

Private dormitories

Oferta prywatnych akademików daje możliwość zakupu poszczególnych lokali użytkowych w obrębie wspólnych budynków i wynajmowania ich studentom w postaci długoterminowego najmu. Najem, oparty na krótko i długoterminowych umowach najmu, zapewnia płynność finansową i podnosi rentowność inwestycji bez angażowania właściciela. Dowiedz się więcej

Commercialisation of retail space

Commercialisation of retail space

Oferta w zakresie komercjalizacji gruntów zabudowanych i niezabudowanych obejmuje analizę popytu, doradztwo w sektorze pozycjonowania inwestycji, opracowanie koncepcji architektonicznej i zagospodarowanie powierzchni. Usługi obejmują poszukiwanie długoterminowych koncepcji na zwiększenie dochodowości nieruchomości. Dowiedz się więcej

HOLIDAY APARTMENTS

HOLIDAY APARTMENTS

Umożliwiamy klientom indywidualnym inwestowanie w dynamicznie rozwijający się rynek nowoczesnych apartamentów wakacyjnych. Apartamenty wynajmowane zarówno jako pokój hotelowy na weekend, jak i wygodne mieszkanie na pobyt długoterminowy, dają gwarancję stałych comiesięcznych zysków z inwestycji. Metropolitan Inwestment między innymi projekt Antalovy Apartamenty w Zakopanem oraz Zatoka Komfortu w Jastarni. Dowiedz się więcej Zobacz realizacje